İctimai təklif müqaviləsi

Ümumi müddəalar

1.1. Əsl təklif bundan sonra “Satıcı” adlandırılacaq “Biotus” şirkətinin malların məsafədən, yəni internet mağazası vasitəsilə, bundan sonra “Müqavilə” adlandırılacaq şəkildə satışı üzrə Müqavilə bağlamaq rəsmi təklifidir. İctimai təklif (təklif) Satıcının rəsmi saytında "https://biotus.az (bundan sonra - "Veb sayt").

1.2. Satıcının malların alqı-satqısı üçün elektron müqavilə bağlamaq təklifini (qəbulunu) tam və qeyd-şərtsiz qəbul etməsi anı, Alıcı tərəfindən bu Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq sifarişin vaxtında və müddətində ödənilməsi faktı hesab olunur. Satıcının İnternet saytında göstərilən qiymətlərlə.

Anlayışlar və təriflər

2.1. Bu təklifdə, əgər kontekst başqa cür tələb etmirsə, aşağıdakı terminlər aşağıdakı mənaları daşıyır:

* "mallar" - modellər, aksesuarlar, komponentlər və müşayiət olunan əşyalar;

* "İnternet mağaza" - "Elektron ticarət haqqında" Azərbaycan Qanununa uyğun olaraq, elektron müqavilə vasitəsilə məhsulun, işin və ya xidmətin təqdim edilməsi və ya satışı üçün vasitə.

* "Satıcı" internet saytında təqdim olunan malların satışı ilə məşğul olan şirkətdir.

* "Alıcı" aşağıda göstərilən şərtlərlə Satıcı ilə Müqavilə bağlamış fiziki şəxsdir.

* "Sifariş" - sifariş verərkən və ödəniş edərkən Alıcı tərəfindən müəyyən edilmiş mallar siyahısından fərdi əşyaların seçilməsi.

Müqavilənin mövzusu

3.1. Satıcı Malları Alıcıya təhvil verməyi, Alıcı isə bu Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq Malları ödəməyi və onu qəbul etməyi öhdəsinə götürür.

Bu Müqavilə onlayn mağazada malların alqı-satqısını tənzimləyir, o cümlədən:

- Alıcının onlayn mağazada malların könüllü seçimi;

- onlayn mağazada Alıcı tərəfindən sifarişin özünü qeydiyyata alması;

- onlayn mağazada edilən sifarişin Alıcı tərəfindən ödənilməsi;

- bu Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq sifarişin işlənməsi və Alıcıya çatdırılması.

Sifariş vermə proseduru

4.1. Alıcının internet mağazanın saytında təqdim olunan və mövcud istənilən məhsulu sifariş etmək hüququ var.

4.2. Hər bir element sifarişdə istənilən miqdarda təqdim edilə bilər.

4.3. Əgər məhsul anbarda yoxdursa, Şirkət Meneceri Alıcıya (telefon və ya e-poçt vasitəsilə) məlumat verməyə borcludur.

4.4. Məhsul yoxdursa, Alıcı onu oxşar modelin məhsulu ilə əvəz etmək, bu məhsuldan imtina etmək, sifarişi ləğv etmək hüququna malikdir.

Sifariş ödəmə proseduru

fakturalı

5.1. Ödəniş qrivna ilə nağd hesablaşma üçün nəqliyyat şirkətinin şöbəsində mal alındıqdan sonra edilir.

5.2. Vəsait alınmazsa, onlayn mağaza sifarişi ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır.

Sifarişin çatdırılması şərtləri

6.1. Onlayn mağazada alınan mallar sifarişlərin verildiyi nəqliyyat şirkətlərinin anbarlarına çatdırılır.

6.2. Sifarişlə birlikdə Alıcıya Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun sənədlər təqdim olunur.

Tərəflərin hüquq və vəzifələri:

7.1. Satıcının hüququ var:

- Alıcı bu müqavilənin şərtlərini pozarsa, bu müqavilə üzrə xidmətlərin göstərilməsinə birtərəfli qaydada xitam vermək.

7.2. Alıcı aşağıdakılara borcludur:

- bu müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq sifarişi vaxtında ödəmək və almaq.

7.3. Alıcının hüququ var:

- onlayn mağazada sifariş vermək;

- elektron müqavilə tərtib etmək;

- Satıcıdan bu Müqavilənin şərtlərini yerinə yetirməsini tələb etmək.

Tərəflərin məsuliyyəti

8.1. Tərəflər bu müqavilənin şərtlərinin yerinə yetirilməməsinə və ya lazımınca yerinə yetirilməməsinə görə bu müqavilədə və Azərbaycan mövcud qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

8.2. Satıcı aşağıdakılara görə məsuliyyət daşımır:

- istehsalçı tərəfindən dəyişdirilmiş Məhsulun görünüşü;

- məhsulun rəng diapazonunda cüzi uyğunsuzluq üçün, bu, yalnız fərdi modellərin fərdi kompüter monitorlarının fərqli rəng göstərilməsi səbəbindən orijinal məhsuldan fərqlənə bilər;

- Sifariş verərkən Alıcı tərəfindən verilən məlumatların məzmunu və doğruluğuna görə;

- Xidmətlərin göstərilməsində (sifarişin işlənməsi və malların çatdırılmasında) ondan asılı olmayan səbəblərdən baş verən gecikmələrə və fasilələrə görə;

- İnternetə bu girişdən istifadə edərək Alıcı tərəfindən həyata keçirilən qeyri-qanuni hərəkətlərə görə;

- Alıcı tərəfindən öz şəbəkə identifikatorlarının - IP, MAC ünvanları, login və parolun üçüncü tərəflərə ötürülməsi üçün;

8.3. Alıcı ona təqdim edilmiş İnternetə çıxış imkanından istifadə edərək, öz hərəkətləri ilə (şəxsən, hətta onun loginində başqa şəxs olsa belə) şəxslərə və ya onların əmlakına, hüquqi şəxslərə, dövlətə və ya mənəviyyat prinsiplərinə vurduğu ziyana görə müstəqil məsuliyyət daşıyır. əxlaq.

8.4. Fors-major hallarda tərəflər bu müqavilənin şərtlərini yerinə yetirməkdən azad edilir. Bu müqavilənin məqsədləri üçün fors-major halları dedikdə, bu müqavilənin icrasını istisna edən və ya obyektiv şəkildə maneə törədən fövqəladə, gözlənilməz xarakterli hadisələr başa düşülür, bunun baş verməsini Tərəflər qabaqcadan görə bilmir və ağlabatan vasitələrlə qarşısını alır.

8.5. Tərəflər hər hansı fikir ayrılıqlarını müstəsna olaraq danışıqlar yolu ilə həll etmək üçün səy göstərəcəklər.

Digər şərtlər

9.1. Onlayn mağaza əvvəllər https://biotus.azsaytında dərc edildiyi təqdirdə bu müqaviləyə birtərəfli qaydada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır. p> 9.2. Onlayn mağaza malların internet vasitəsilə satışının məsafədən üsulunu təşkil etmək üçün yaradılmışdır.

9.3. Alıcı məlumatı sifariş edərkən göstərilən məlumatların düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşıyır. Eyni zamanda, aksept zamanı (sifariş verərkən və mal üçün sonradan ödəniş) Alıcı Satıcıya Qanunla nəzərdə tutulmuş mənada şəxsi məlumatlarının toplanması, işlənməsi, saxlanması və istifadəsinə qeyd-şərtsiz razılığını verir. “Şəxsi məlumatların mühafizəsi haqqında”.

9.4. Onlayn mağazada edilən sifarişin Alıcı tərəfindən ödənilməsi Alıcının alqı-satqı müqaviləsinin şərtləri (ictimai təklif) ilə tam razılaşması deməkdir

9.5. Tərəflər arasında elektron müqavilənin faktiki tarixi, Art-a uyğun olaraq şərtlərin qəbul edildiyi tarixdir. "Elektron ticarət haqqında" Azərbaycan Qanununun 11

9.6. Onlayn mağaza resursundan məhsula baxış keçirmək, həmçinin Alıcı üçün sifariş vermək ödənişsizdir.

9.7. Alıcı tərəfindən verilən məlumatlar məxfidir. Onlayn mağaza Alıcı haqqında məlumatdan yalnız sifarişin işlənməsi, Alıcıya mesajların göndərilməsi, malların çatdırılması, qarşılıqlı ödənişlərin aparılması və s. məqsədləri üçün istifadə edir.

Müvafiq keyfiyyətli malların qaytarılması proseduru

10.1. Malların onlayn mağazaya qaytarılması Azərbaycan mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir.

10.2. Malların onlayn mağazaya qaytarılması Alıcının hesabına həyata keçirilir.

10.3. Alıcı lazımi keyfiyyətli məhsulu qaytardıqda, onlayn mağaza məhsulun geri qaytarılması faktına görə məhsula görə ödənilmiş pul məbləğini, məhsulun çatdırılması ilə bağlı onlayn mağazanın xərclərinə görə kompensasiya çıxdıqdan sonra ona qaytarır. Alıcı.

Müqavilənin müddəti

11.1.Bu cür müqavilənin bağlanması təklifini göndərən şəxs Azərbaycan Respublikası Qanununun 11-ci maddəsinin altıncı hissəsində göstərilən qaydada bu təklifin qəbul edilməsi barədə cavab aldığı andan elektron müqavilə bağlanmış hesab olunur. "Elektron ticarət haqqında" Azərbaycan Qanunu.

11.2. Bu Müqavilənin müddəti bitməzdən əvvəl, bu Müqavilə tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə malların faktiki təhvil verilməsindən əvvəl pulun geri qaytarılması yolu ilə ləğv edilə bilər

11.3. Tərəflərdən biri bu Sazişin şərtlərini yerinə yetirmədikdə və Azərbaycan mövcud qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallarda, tərəflər bu müqaviləni birtərəfli qaydada ləğv etmək hüququna malikdirlər.

Diqqətinizi ona çatdırırıq ki, "Biotus.az" onlayn mağazasının rəsmi saytında https://biotus.az var. Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq malların satışı üçün FOP və hüquqi şəxslərin internet platformasından istifadə hüququnu vermək hüququ