Kimyəvi maddələr və ağır metal duzları ilə xroniki zəhərlənmə