Ödəniş və geri qaytarma

Ödəniş

Malların alınması yalnız 100% ilkin ödənişlə mümkündür (malların məbləği və çatdırılması).

Ödəniş sizin üçün əlverişli şəkildə həyata keçirilir: MasterCard, Maestro, Visa, Yandex.Money, WebMoney.

Qaytarın və dəyişdirin

Satıcı (istehsalçı) keyfiyyətli qeyri-ərzaq məhsulunun, əgər istifadə olunmamışdırsa, onun təqdim edilməsini, istehlak xassələrini, plomblarını, etiketlərini, habelə malların saxlanmasını təsdiq edən sənədin dəyişdirilməsini və ya qaytarılmasını təmin etməyə borcludur. malın alınması faktı, müqavilədə daha uzun müddət müəyyən edilmədikdə, malın alındığı gündən on dörd təqvim günü ərzində saxlanılır.

Əgər malın alınması faktını təsdiq edən sənəd itirilibsə və ya nədənsə istehlakçıya verilməyibsə, istehlakçı bu satıcıdan (istehsalçıdan) alış faktını sübut etdikdə malın dəyişdirilməsi və ya qaytarılması həyata keçirilməlidir. .

Satıcı (istehsalçı) texniki reqlamentlərlə, standartlaşdırma sənədləri ilə müəyyən edilmiş tələblərə cavab verməyən, saxlama müddəti bitmiş, o cümlədən əqli mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə verilmiş malların dəyişdirilməsini və ya qaytarılmasını təmin etməyə borcludur. onun istifadəsi, təqdimatının, istehlak xassələrinin, möhürlərinin, etiketlərinin saxlanması malı alındığı tarixdən otuz təqvim günü müddətində, alınmış malın pulu istehlakçıya qaytarılmaqla.

Qüsurlu məhsul eyni markalı (model, məqalə) məhsulla əvəz edilərkən qiymət yenidən hesablanmır.

Müqavilə ləğv edilərkən istehlakçı ilə hesablaşmalar malın alınma anındakı qiymətinə əsasən aparılır.

Qüsurlu məhsulu başqa markalı (model, artikl) məhsulla əvəz edərkən, dəyişdiriləcək məhsulun qiyməti mübadilədə təqdim olunan məhsulun qiymətindən aşağı olarsa, istehlakçı qiymət fərqini ödəməlidir. . İstehlakçı əlavə haqqı ödəməkdən imtina edərsə, tərəflər müqaviləyə xitam verir və istehlakçıya aldığı malın pulu qaytarılır. Dəyişdiriləcək məhsulun qiyməti mübadilədə təqdim olunan məhsulun qiymətindən yüksək olduqda, qiymət fərqi istehlakçıya ödənilir. Bu hesablamalarda dəyişdiriləcək malın qiyməti artdıqda onun iddianın təqdim olunduğu vaxta, qiymət aşağı salındıqda isə satın alınma anındakı qiyməti tətbiq edilir.

Alınan malın ödəniş forması qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada istehlakçı ilə satıcı (istehsalçı) arasında razılaşma əsasında müəyyən edilir.